Posts

Restful API

RESTful API (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc phần mềm được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế các dịch vụ web. Nó định nghĩa một tập các nguyên tắc và quy tắc để xây dựng các API dễ sử dụng, linh hoạt và tương thích. RESTful API sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để thực hiện các hoạt động trên các tài nguyên thông qua mạng.

Tự xem sinh trắc vân tay với 3 bước cơ bản

Image
Vân tay đã được khoa học chứng minh là có khả năng giải mã những bí ẩn về tâm hồn, tâm lý con người. Lĩnh vực nghiên cứu dấu vân tay hay còn gọi là sinh trắc vân tay thường được ứng dụng vào khám phá tiềm năng con người, đặc biệt là trẻ em, giúp đưa ra định hướng phù hợp để phát triển sở trường của mỗi người.